Op de Informele Raad Ontwikkelingssamenwerking bevestigt Olivier Chastel zijn steun aan een ambitieus Europees beleid voor ontwikkelingssamenwerking

Op donderdag 14 en vrijdag 15 juli neemt Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel deel aan de informele bijeenkomst van Europese Ministers van Ontwikkelingssamenwerking die plaatsvindt in Sopot in Polen. De Hoge Vertegenwoordigster, Cathy Ashton, heeft samen met het Poolse Voorzitterschap van de EU-raad verschillende onderwerpen op de agenda gezet. De ministers bespraken de voorstellen voor…

Au Conseil informel Développement, Olivier Chastel réaffirme son plein soutien à une politique européenne de développement ambitieuse

Ce jeudi 14 et ce vendredi 15 juillet, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel participe à la réunion informelle des Ministres européen en charge du Développement qui se tient à Sopot en Pologne. A l’ordre du jour, différents sujets mis en avant par la Haute Représentante Cathy Ashton, en collaboration avec la…

Olivier Chastel maakt een budget vrij om de Syrische vluchtelingen in Libanon te helpen

De laatste weken vluchtten ongeveer 2.500 Syriërs naar het Noorden van Libanon om te ontsnappen aan de onlusten in hun land. De meeste van deze vluchtelingen zijn vrouwen en kinderen. Sommigen vonden onderdak bij familie of kennissen in Libanon, anderen werden ondergebracht in een school in Tall Bire. De Belgische regering heeft beslist samen te…

Olivier Chastel : « België voert hulp aan WVP en FAO op in het kader van de humanitaire crisis in de Hoorn van Afrika »

Ten gevolge van de droogte en de stijgende voedsel- en brandstofprijzen, is het aantal mensen dat lijdt onder het gebrek aan voedsel in de Hoorn van Afrika onrustwekkend gestegen. De graanprijs is in het oosten van Kenia bijvoorbeeld met 60% gestegen, in het oosten van Ethiopië met 120% en in het zuiden van Somalië met…

Olivier Chastel : « Face à la crise humanitaire dans la Corne de l’Afrique, la Belgique renforce son aide à la FAO et au PAM »

Suite aux effets de la sécheresse conjugués à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants, le nombre de personnes confrontées à de graves pénuries alimentaires dans la Corne de l’Afrique a augmenté de façon inquiétante. A titre d’exemple, le prix des céréales a augmenté de 60% dans l’est du Kenya, de 120%…

De voedselcrisis in de Hoorn van Afrika

Samengevoegde vragen van mevrouw Brems en mevrouw De Meulemeester Vraag : Eva Brems (Ecolo-Groen!):Gisteren riep Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, een spoedvergadering bijeen over de voedselcrisis in Somalië, Ethiopië en Kenia. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties en andere hulporganisaties trokken eerder al aan de alarmbel. In de krant las ik vorige week…

Ontmoeting met de Nigerese minister van Buitenlandse Zaken

Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester Vraag : Vorige week ontving de minister de heer Mohamed Bazoum, minister van Buitenlandse Zaken en Samenwerking van Niger. Niger is een van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en een van de grootste ontvangers van Belgische humanitaire hulp. In een persbericht sprak de minister lovend over de…