Olivier Chastel en Steven Vanackere stellen nieuwe maatregelen voor om het aantal inbreuken op de Europese wetgeving te verminderen

Op de Ministerraad van donderdag 16 juni stelde Olivier Chastel, de Minister belast met Europese zaken, in overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, de resultaten voor van een reflectie-oefening om het grote aantal inbreuken op de Europese wetgeving en de lange behandelingstermijn van inbreukprocedures te verminderen. Deze oefening is het resultaat van overleg…

Olivier Chastel et Steven Vanackere présentent de nouvelles mesures pour réduire les infractions à la législation européenne

Ce jeudi 16 juin en Conseil des Ministres, le Ministre en charge des Affaires européennes Olivier Chastel a présenté, en concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, les résultats d’un processus de réflexion visant à réduire le grand nombre et la durée de traitement des procédures d’infraction à la législation européenne. Ce processus…

Olivier Chastel pleit voor een beter globaal beleid inzake voedselzekerheid

Op dinsdag 14 juni nam Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in Parijs deel aan de Conferentie die werd georganiseerd door de Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, in samenwerking met de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). « De volatiliteit van de voedsel- en landbouwprijzen is een belangrijk en actueel onderwerp dat…

Olivier Chastel défend une meilleure gouvernance mondiale en matière de sécurité alimentaire

Ce mardi 14 juin, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a participé à Paris à la Conférence organisée par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest en collaboration avec l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement économiques). « La volatilité des prix alimentaires et agricoles est un sujet important,…