Democratische Republiek Congo (DRC) – Kwijtschelding van de schulden – Voorwaarden

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux  Vraag : De federale regering besliste om ruim 23 miljoen euro schulden van de Democratische Republiek Congo (DRC) kwijt te schelden.  De kwijtschelding behelst ” zowel het kapitaal als de intresten op leningen ” van de Algemene Administratie voor ontwikkelingssamenwerking uit de jaren 1985 tot 1988, goed voor…

De opschorting van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding

Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut, mevrouw Elke Sleurs en mevrouw Marie Arena Vraag : Mevrouw Cécile Thibaut (Ecolo). – Het Wereldfonds voor aids-, tuberculose- en malariabestrijding, opgericht in januari 2002 is nu de belangrijkste financieringsbron van de programma’s ter bestrijding van die ziektes. Het Wereldfonds verschaft bijdragen voor een totaal bedrag van meer dan…

La suspension par la Belgique de sa contribution au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Question orale de Mmes Cécile Thibaut, Elke Sleurs et Marie Arena Question : Mme Cécile Thibaut (Ecolo). – Créé en janvier 2002, le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est devenu la principale source de financement des programmes de lutte contre ces maladies. Le Fonds mondial apporte un financement…