Reactie van Minister Olivier Chastel op de verklaringen van 11.11.11 over de officiële ontwikkelingshulp

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, heeft met een zekere terughoudendheid kennis genomen van de uitspraken van Dhr.Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11. De Minister heeft namelijk nooit beweerd dat België in 2010 0.7% van het BNI aan officiële ontwikkelingshulp (ODA) besteedde, zoals werd vooropgesteld in de wet van 2002. Wel werd benadrukt dat…

Réactions du Ministre Olivier Chastel concernant les déclarations de 11.11.11 sur l’aide publique au développement

Le Ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel, a pris connaissance des propos de M. Bogdan Vanden Berghe, secrétaire général de 11.11.11, avec une certaine circonspection. En effet, il n’a jamais prétendu que la Belgique avait atteint en 2010 les 0.7% du PIB consacrés à l’aide publique au développement (APD),comme le demandait la loi…

Vraag van mevrouw Sonja Becq

Vraag van mevrouw Sonja Becq Vraag : Een nieuwe studie over het geweld op vrouwen in de Democratische Republiek Congo spreek over 1.153 slachtoffers per dag. Elk uur worden er dus 48 vrouwen verkracht. Dinsdag werd de gynaecoloog Denis Mukwege gelauwerd met de Koning Boudewijnprijs voor zijn hulp aan de slachtoffers. De heer Mukwege is…

Het Agricongoproject

Vraag van mevrouw Thérèse Snoy et d’Oppuers Vraag : Het project Agricongo voor de ondersteuning van het lobbywerk van de landbouwers en de opbouw van landbouwersorganisaties op provinciaal en op nationaal niveau in de DRC, zou naar ik verneem door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) zijn geëvalueerd en heeft van de Inspectie van Financiën een negatief…

De Europese wetgeving inzake zaden

Vraag van de heer Patrick Moriau Vraag : Naar aanleiding van de Internationale Dag van de Boerenstrijd op 17 april jongstleden hebben meer dan vijftig Europese organisaties opgeroepen tot acties voor de vrije toegang tot zaaigoed en tegen het belemmeren daarvan door een aantal multinationals. De Europese Commissie wil één enkele wetgeving met een centrale…