Federale overheidsdiensten (FOD’s) – Programmatorische overheidsdiensten (POD’s) – Beleidscellen en secretariaten – Participatie van mensen met een beperking

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag : Elk beleid gericht op gelijke kansen, beoogt een optimale participatie van mensen met beperkingen aan het maatschappelijk leven in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder. Om deze essentiële doelstelling te bereiken mag men van alle overheden een inspirerend voorbeeld en een voortrekkersrol verwachten.…

L’enseignement en Ouganda

Question écrite de M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Question : L’Ouganda est un des dix-huit pays partenaires de la Belgique. Parmi les objectifs du millénaire pour le développement figure l’accès universel à l’enseignement primaire pour les enfants des pays en voie de développement dans le but notamment d’augmenter le taux d’alphabétisation. 1. Quel est le pourcentage…

Olivier Chastel participe à l’Assemblée générale de BIO

La Belgique suit avec inquiétude depuis de nombreux mois la proposition de loi de l’Honorable David Bahati pour la pénalisation de l’homosexualité. Même si il s’agit d’une proposition de loi d’un parlementaire et que le débat Ce jeudi 12 mai, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a participé à l’Assemblée Générale de…

De stemming van het wetsvoorstel voor strengere straffen voor homoseksualiteit zou een toekomstig samenwerkingsakkoord met Oeganda op de helling zetten

Vanmiddag werd Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel tijdens de plenaire zitting van de Senaat geïnterpelleerd over de stemming van het Oegandese wetsvoorstel dat homoseksualiteit strafbaar wil maken. Het voorstel werd door de Oegandese parlementsleden besproken in een commissie, waarop, onder druk van de burgermaatschappij en de internationale gemeenschap, de doodstraf uit de tekst werd geschrapt,.…

Le vote de la proposition de loi pénalisant l’homosexualité en Ouganda serait de nature à remettre en cause un futur accord de coopération avec l’Ouganda

Cet après-midi, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel est interpellé en séance plénière du Sénat sur le vote de la proposition de loi pénalisant l’homosexualité en Ouganda. Cette proposition a été discutée par les parlementaires ougandais en commission hier et la peine de mort a été retirée du texte, sous la pression…

Het recht op gezondheid

Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman Vraag : Eergisteren had in het parlement een rondetafel plaats over ‘Het recht op gezondheid en gezondheidszorg voor iedereen’. Het actieplatform Gezondheid en solidariteit, gesteund door verschillende sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en universiteiten, organiseerde deze bijeenkomst om een charter aan het grote publiek voor te stellen en aan de…