Opendeurdag Europees Parlement : Olivier Chastel en Louis Michel spreken over Europese zaken voor 250 bezoekers

Op zaterdag 7 mei stonden de deuren van de Europese instellingen open voor het publiek. Europees Parlementslid Louis Michel en Minister voor Europese zaken Olivier Chastel hadden een ontmoeting met een groep van 250 bezoekers, die waren uitgenodigd door de provincieafdelingen van Europe Direct. Enkele maanden na het einde van het Belgisch Voorzitterschap van de…

Portes ouvertes du Parlement européen : Olivier Chastel et Louis Michel discutent affaires européennes en présence de 250 visiteurs

Ce samedi 7 mai avaient lieu les journées portes ouvertes des institutions européennes. Le Député européen Louis Michel et le Ministre en charge des Affaires européennes Olivier Chastel ont donc rencontré un groupe de 250 visiteurs venus avec les relais Europe Direct présents dans les provinces belges. Quelques mois après la fin de la Présidence…

Ontmoeting tussen Minister Olivier Chastel en Staatssecretaris Mathias Harebamungu van de Republiek Rwanda

Op donderdag 5 mei ontmoette Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel de Rwandese Staatssecretaris voor basis- en secundair onderwijs, Dr Mathias Harebamungu. Sinds 1994 is België een van de belangrijkste donoren voor de heropbouw van het onderwijssysteem. De laatste jaren is daar nog de sectorale begrotingshulp bijgekomen. Deze is gericht op de klassieke programma’s en projecten…

Rencontre entre le Ministre Olivier Chastel et le Secrétaire d’Etat rwandais Mathias Harebamungu

Ce jeudi 5 mai, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a rencontré le Secrétaire d’Etat rwandais chargé de d’Enseignement Primaire et Secondaire, le Dr Mathias Harebamungu. Depuis 1994, la Belgique a été l’un des principaux bailleurs à contribuer à la reconstruction du système d’éducation. Ces dernières années, l’aide budgétaire sectorielle s’est ajoutée…

Minister Olivier Chastel opent de Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking en onthult de nieuwe ODA-website

Op woensdag 4 mei opende Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel de 4de Staten-Generaal van de Ontwikkelingssamenwerking, in aanwezigheid van H.K.H. Prinses Mathilde en van Europees Commissaris Kristalina Georgieva. De Staten-Generaal zijn een jaarlijks forum waarop beleidsmakers, overheidsactoren en vertegenwoordigers van de civiele maatschappij, de privésector en de academische wereld samenkomen. Het hoofddoel van deze bijeenkomst…

Le Ministre Olivier Chastel lance les Assises de la Coopération et dévoile le nouveau site web ODA online

Ce mercredi 4 mai, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel a inauguré les 4èmes Assises de la Coopération au développement, en présence de S.A.R la Princesse Mathilde et de la Commissaire européenne à l’aide humanitaire Kristalina Georgieva. Les Assises, c’est un forum annuel qui rassemble des responsables politiques et gouvernementaux, des représentants…