Opening van de contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking door Minister Olivier Chastel

Op maandag 2 mei begonnen in Brussel de contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking die in de 18 partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking werken. Minister Olivier Chastel opende deze week met een toespraak in het Egmontpaleis en nam de gelegenheid te baat om de attachés te bedanken voor hun werk, hun beroepsernst en de expertise die…

Ouverture des Journées des Attachés de la Coopération par le Ministre Olivier Chastel

A partir du lundi 2 mai se déroulent à Bruxelles les Journées des Attachés de la Coopération présents dans les 18 pays partenaires de la Belgique. Le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel a inauguré ces rencontres lors d’un discours prononcé au Palais d’Egmont et a profité de l’occasion pour remercier le travail,…

Minister Olivier Chastel op de Algemene Vergadering van de Kamer van Koophandel Europa – Midden-Amerika

Op woensdag 27 april vertegenwoordigde de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, Olivier Chastel, Eerste Minister Yves Leterme tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Kamer van Koophandel Europa – Midden-Amerika. De diplomatieke relaties tussen België en de Midden-Amerikaanse landen gaan terug tot meer dan anderhalve eeuw geleden. Sindsdien kennen we een succesvolle samenwerking…

Le Ministre Olivier Chastel à l’Assemblée générale de la Chambre de commerce Europe Amérique centrale

Ce mercredi 27 avril, le Ministre de la Coopération, en charge des Affaires européennes, Olivier Chastel a représenté le Premier Ministre Yves Leterme lors de l’Assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce Europe – Amérique centrale. Les relations diplomatiques entre la Belgique et les pays d’Amérique centrale remontent à plus d’un siècle et demi.…

Olivier Chastel bespreekt het verslag over de mensenrechten in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Op woensdag 27 april gaf Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel aan de parlementsleden van de Kamercommissie Buitenlandse betrekkingen een uiteenzetting over het verslag 2010 over de Mensenrechten in de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Twee problemen komen vaak voor: de strijd tegen discriminatie en de zwakheden van het rechtssysteem. Discriminatie komt in vele en…

Olivier Chastel évoque le rapport sur la situation des Droits de l’Homme dans les pays partenaires de la Coopération belge au développement

Ce mercredi 27 avril, le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel a présenté aux parlementaires de la commission relations extérieures de la Chambre le rapport 2010 sur la situation des Droits de l’Homme dans les 18 pays partenaires bénéficiaires de la Coopération belge au développement. Deux problèmes fréquents ont été relevés : la…