Olivier Chastel feliciteert de nieuwe Nigerese president Mahamadou Issoufou

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking staat achter de verklaringen van de Hoge Vertegenwoordigster, Cathy Ashton, en van de Europese Commissaris voor Ontwikkelingssamenwerking, Andris Piebalgsn over de presidentsverkiezingen in Niger. De Belgische Ontwikkelingssamenwerking heeft voor 2 miljoen € bijgedragen aan de voorbereiding, de organisatie en het verloop van de verkiezingen, via steun aan het UNDP (Ontwikkelingsprogramma van…

Olivier Chastel félicite le nouveau Président nigerien Mahamadou Issoufou

Le Ministre de la Coopération au développement se rallie aux déclarations de la Haute Représentante Cathy Ashton et du Commissaire européen au développement Andris Piebalgs concernant les élections présidentielles au Niger. La coopération belge au développement a contribué à concurrence de 2 millions d’euros à la préparation, l’organisation et le déroulement des élections via un…

Olivier Chastel ontvangt de NGO Entraide et Fraternité die haar 50ste verjaardag viert

Op vrijdag 18 maart heeft Olivier Chastel, de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, in afwezigheid van Premier Yves Leterme, die andere verplichtingen had, de niet-gouvernementele organisatie « Entraide et Fraternité » ontvangen. Entraide et Fraternité viert haar 50ste verjaardag en is actief in een twintigtal landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië, waar het partnerschappen opricht met lokale…

Olivier Chastel rencontre l’ONG Entraide et Fraternité qui fête son 50ème anniversaire

Ce vendredi 18 mars, Olivier Chastel, Ministre de la Coopération au Développement a reçu, en l’absence du Premier Ministre Yves Leterme retenu par ses obligations, l’organisation non-gouvernementale « Entraide et Fraternité ». Entraide et Fraternité fête son 50ème anniversaire et est active dans une vingtaine de pays du Sud, en Afrique, en Amérique latine et…

Olivier Chastel verheugd over de beslissing van de Congolese regering om de aardolieprospectie in het Virunga-park in de RDC op te schorten

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel heeft donderdag kennis genomen van de aankondiging van de Congolese Minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Toerisme, José Endundo, dat de aardolieprospectie in het Nationaal Park Virunga zal worden opgeschort Het olieprospectieproject in « blok V » is een aardolieconcessie die werd toegekend aan een consortium van drie ondernemingen: Soco (uitvoerende…

Olivier Chastel se réjouit de la décision du gouvernement congolais de suspendre la prospection pétrolière dans le parc des Virunga en RDC

Le Ministre de la Coopération au Développement, Olivier Chastel, a pris connaissance, ce jeudi, de l’annonce du Ministre congolais de l’Environnement, Conservation de Nature et Tourisme, Monsieur José Endundo, de la suspension de la prospection pétrolière dans le Parc National des Virunga. Le projet d’exploration pétrolière dans le « bloc V » est une concession…

Ontmoeting met de Algemeen Directeur van de FAO, Jacques Diouf

Vandaag, vrijdag 11 maart, hebben de Minister van Landbouw, Sabine Laruelle, en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, samen met Eerste Minister Yves Leterme een ontmoeting gehad met de Algemeen Directeur van de FAO, de VN-organisatie voor voedsel en landbouw. Via haar operationele activiteiten, wil de FAO de capaciteiten van de lokale landbouwers in ontwikkelingslanden…

Entretien avec le Directeur général de la FAO, Jacques Diouf

Ce vendredi 11 mars, la Ministre de l’Agriculture, Sabine Laruelle et le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel ont rencontré le Directeur général de la FAO, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, aux côtés du Premier Ministre Yves Leterme. Via ses activités opérationnelles, la FAO vise à renforcer les capacités des…