Olivier Chastel en Richard Miller volgen de verspreiding van polio in de Democratische Republiek Congo van nabij op

Tijdens de commissie Buitenlandse Betrekkingen heeft senator Richard Miller Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel ondervraagd over de uitbreiding van de polio-epidemie in de Democratische Republiek Congo. De senator wenste eveneens meer informatie over de ontwikkelingshulpprogramma’s met betrekking tot de strijd tegen polio en de organisatie van de internationale hulp in geval van een epidemie. «…

Olivier Chastel et Richard Miller suivent de près la propagation de la poliomyélite en République Démocratique du Congo

Lors de la commission relations extérieures, le Sénateur Richard Miller a interrogé le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel sur l’extension de l’épidémie de poliomyélite en République Démocratique du Congo. Le Sénateur a également souhaité davantage de précisions sur les programmes d’aide au développement relatifs à la lutte contre la polio et l’organisation…

Ontmoeting tussen Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel en Algemeen Directeur van UNICEF Anthony Lake

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel ontmoette op 28 februari 2011 Anthony Lake, algemeen directeur van UNICEF, die voor het eerst in Brussel op bezoek was. « België waardeert de samenwerking met UNICEF, dat een degelijke en erkende partner is op het vlak van de bescherming en de rechten van het kind », zei Olivier Chastel.…

Rencontre entre le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel et le Directeur exécutif d’UNICEF Anthony Lake

Le Ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel, a rencontré ce 28 février 2011 le Directeur exécutif de l’UNICEF, Anthony Lake, en visite pour la première fois à Bruxelles. « La Belgique apprécie la coopération avec l’UNICEF, partenaire solide et reconnu dans le domaine de la protection et des droits de l’enfant», a déclaré…