België steunt de reïntegratie van illegale migranten in Marokko

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Olivier Chastel, en de Staatssecretaris voor Migratie en Asielbeleid, Melchior Wathelet, zijn verheugd over de goedkeuring van het reïntegratieproject voor illegale migranten op doorreis in Marokko. In het kader van het Indicatief Samenwerkingsprogramma 2010-2013 met Marokko werd een bedrag van 2 miljoen € gereserveerd voor de uitvoering van bijstand op het…

La Belgique soutient la réintégration des migrants irréguliers au Maroc

Le Ministre de la Coopération au développement, Olivier Chastel et le Secrétaire d’Etat à la Politique de Migration et d’Asile Melchior Wathelet se réjouissent de l’approbation du projet de réintégration des migrants irréguliers en transit au Maroc. Dans le cadre du Programme Indicatif de Coopération 2010-2013 signé avec le Maroc, un montant de 2 millions…

Informele raad Ontwikkelingssamenwerking: Olivier Chastel legt de nadruk op de kwetsbaarste landen

Olivier Chastel nam vandaag deel aan zijn eerste Informele raad Ontwikkelingssamenwerking als Minister van Ontwikkelingssamenwerking. De bijeenkomst was onder meer gewijd aan het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid en aan de financiële vooruitzichten van de Unie. Minister Olivier Chastel sprak over het Groenboek EU-ontwikkelingsbeleid, dat in november 2010 door de Europese Commissie werd voorgesteld en dat moet leiden…

Conseil informel Coopération au développement : Olivier Chastel met l’accent sur les pays les plus vulnérables

Olivier Chastel a participé à son premier Conseil informel en tant que Ministre de la Coopération au développement. La réunion était consacrée notamment au Livre vert sur la politique européenne de développement et aux perspectives financières de l’Union. Le Ministre Olivier Chastel est intervenu sur le Livre vert sur la politique européenne de développement, présenté…

« Laten we institutionele spanningen vermijden en de dialoog tussen de EU-raad en het Europees Parlement voortzetten! »

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese zaken, Olivier Chastel, nam in de marge van de Raad Algemene zaken deel aan de informele lunch van Ministers van Europese zaken. Deze lunch werd georganiseerd door het Hongaarse EU-voorzitterschap. De relaties tussen de Raad en het Europees Parlement waren het gespreksonderwerp. Het gesprek ging over de concordantietabellen…

« Evitons les tensions institutionnelles et poursuivons le dialogue entre le Conseil de l’UE et le Parlement européen ! »

Le Ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes, Olivier Chastel a participé, en marge du Conseil affaires générales, au déjeuner informel des Ministres des Affaires européennes organisé par la Présidence hongroise de l’UE. Les relations entre le Conseil et le Parlement Européen constituaient le thème de discussion. La discussion a porté sur…