Bilan de la Présidence belge en session plénière du Parlement européen

Ce 18 janvier, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a accompagné le Premier Ministre Yves Leterme à Strasbourg pour le bilan de la Présidence belge en séance plénière du Parlement européen. De juillet à décembre 2010, Olivier Chastel a d’ailleurs représenté la Présidence belge du Conseil auprès du Parlement européen et de ses…

Bijeenkomst van de Staatssecretarissen voor Europese zaken : Olivier Chastel bereidt samen met zijn Europese collega’s de Europese Raad over energie en innovatie voor

Op 14 januari vertegenwoordigde Staatssecretaris Olivier Chastel België op de eerste informele bijeenkomst van de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken, in het kader van het Hongaarse voorzitterschap van de EU-raad. De eerste werksessie was gewijd aan de prioriteiten van het Hongaarse voorzitterschap en de uitvoering van het Europese semester. Hierover « zijn wij het…

Réunion des Secrétaires d’Etat aux affaires européennes : Olivier Chastel prépare avec ses collègues européens le Conseil européen sur l’énergie et l’innovation

Ce 14 janvier, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a représenté la Belgique à la 1ère réunion informelle des Ministres et Secrétaires d’Etat aux affaires européennes dans le cadre de la Présidence hongroise du Conseil de l’UE. La première session de travail était consacrée aux priorités de la Présidence hongroise avec un intérêt sur la mise…