« Dankzij het burgerinitiatief, zullen we van een representatieve democratie naar een participerende democratie ! »

Op 30 september vertegenwoordigde Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel het voorzitterschap van de EU-Raad tijdens de vergadering van de commissie constitutionele zaken van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de nationale parlementen. Vertegenwoordigers van het Europees Parlement evenals Europees commissaris Maros Sefcovic en Olivier Chastel hadden een gedachtewisseling over het burgerinitiatief met de nationale…

« Grâce à l’initiative citoyenne, nous passerons d’une démocratie représentative à une démocratie participative ! »

Ce 30 septembre, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Présidence du Conseil de l’UE lors de la réunion de la commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen et des représentants des parlements nationaux. Les représentants du Parlement européen ainsi que le Commissaire européen Maros Sefcovic et Olivier Chastel ont eu…

Debat over veiligheid en defensie in het Europees Parlement : Chastel ontvouwt de opportuniteiten van het Verdrag van Lissabon

Op 28 september hebben de commissie Buitenlandse Zaken van het Europees Parlement en haar subcommissie Veiligheid en Defensie deelgenomen aan een interparlementaire vergadering, samen met de vertegenwoordigers van de nationale parlementen. De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Olivier Chastel, heeft namens de Hoge Vertegenwoordigster Cathy Aston op deze vergadering een overzicht gegeven van de opportuniteiten van…

Olivier Chastel présente les opportunités du Traité de Lisbonne dans le cadre d’un débat sur la sécurité et la défense au Parlement européen

Ce 28 septembre a eu lieu une réunion interparlementaire regroupant la commission Affaires étrangères du Parlement européen et sa sous-commission Sécurité Défense, ainsi que des représentants des parlements nationaux. Le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a ainsi donné, au nom de la Haute Représentante Cathy Ashton, un aperçu des opportunités offertes par le…