Plenaire zitting van het Europese Parlement: grote stappen voorwaarts voor het Belgische voorzitterschap

Op 21 en 22 woonde ik de plenaire zitting van het Europese Parlement bij. Ik vertegenwoordigde er het Voorzitterschap van de Raad van de EU. Op de agenda van de plenaire vergadering stonden belangrijke onderwerpen. De Voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, kwam de besluiten van de Buitengewone Europese Raad van 16 voorstellen.…

Session plénière du Parlement européen : de grands pas en avant pour la Présidence belge

Ces 21 et 22 septembre, j’ai assisté à la session plénière du Parlement européen et y ai représenté la Présidence du Conseil de l’UE. D’importants sujets étaient inscrits à l’ordre du jour de la plénière. Le Président du Conseil européen Herman Van Rompuy est venu présenter les conclusions du Conseil européen extraordinaire du 16 septembre…

Olivier Chastel : Tekortkomingen in de rechten van de mens in de Democratische Republiek Kongo

Woensdag 22 september sprak Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel zich in naam van Hoge Vertegenwoordiger Cathy Ashton uit over de kwestie van de bescherming van de rechten van de mens en de rechtspraak in de Democratische Republiek Kongo tijdens de actualiteitsvragen van de plenaire zitting van het Europese parlement. Olivier Chastel drukte de ongerustheid…

Défaillances des droits de l’homme en République démocratique du Congo : Olivier Chastel intervient au nom de la Haute Représentante Cathy Ashton

Ce mercredi 22 septembre, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel s’est exprimé, au nom de la Haute Représentante Cathy Ashton, sur la question de la protection des droits de l’homme et de la justice en République démocratique du Congo lors des questions d’actualité en séance plénière du Parlement européen. Olivier Chastel a exprimé…

Publicatie van resultaten inzake omzetting van richtlijnen: Steven Vanackere en Olivier Chastel verheugen zich over de zeer goede Belgische resultaten

Vandaag, dinsdag 21 september, heeft de Europese Commissaris belast met de Interne Markt en Diensten, Michel Barnier, de resultaten van het 21ste Europese Scorebord voor de omzetting van richtlijnen in het eerste halfjaar 2010 bekend gemaakt. Een belangrijk moment voor de Staatssecretaris van Europese Zaken, Olivier Chastel die, in overleg met Vice-Premier Minister en Minister…