Publicatie van resultaten inzake omzetting van richtlijnen: Steven Vanackere en Olivier Chastel verheugen zich over de zeer goede Belgische resultaten

Vandaag, dinsdag 21 september, heeft de Europese Commissaris belast met de Interne Markt en Diensten, Michel Barnier, de resultaten van het 21ste Europese Scorebord voor de omzetting van richtlijnen in het eerste halfjaar 2010 bekend gemaakt. Een belangrijk moment voor de Staatssecretaris van Europese Zaken, Olivier Chastel die, in overleg met Vice-Premier Minister en Minister…

Publication des résultats en matière de transposition de directives : Steven Vanackere et Olivier Chastel se réjouissent des très bons résultats de la Belgique

Ce mardi 21 septembre, le Commissaire européen en charge du marché intérieur et des services, Michel Barnier, a présenté les résultats du 21ème Tableau d’affichage européen sur la transposition au premier semestre 2010. Un moment important pour le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, Olivier Chastel, qui est chargé de la coordination de la transposition des…

Olivier Chastel wil een efficiëntere samenwerking tussen de Raad van de EU en het Europees Parlement

Op vrijdag 17 september nam Staatssecretaris Olivier Chastel, samen met Eerste Minister Yves Leterme en de Voorzitter van het Europees Parlement, Jerzy Buzek, deel aan een eerste werkvergadering over de versterking van de relatie tussen de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement. De prioriteiten inzake de Europese Dienst voor Extern Optreden, het…

Réunion de travail entre la Présidence belge et le Président du Parlement européen

Ce vendredi 17 septembre, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a participé, avec le Premier Ministre Yves Leterme et le Président du Parlement européen Jerzy Buzek, à une première réunion de travail sur le renforcement de la relation entre le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen. Les priorités relatives au service européen pour l’action…