Omzetting van richtlijnen : Olivier Chastel wil onze goede score evenaren

In overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel op de Ministerraad een stand van zaken opgemaakt van de omzetting van richtlijnen in Belgisch recht. Tijdens deze vergadering hebben de Ministers de individuele fiches van om te zetten richtlijnen overhandigd. Op 24 september zal een evaluatie van deze…

Transposition des directives : pour Olivier Chastel, il est important de confirmer notre bon score

En concertation avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, le Secrétaire d’Etat aux affaires européennes Olivier Chastel a fait le point en Conseil des ministres sur la transposition des directives dans le droit belge. Lors de cette réunion, les Ministres ont transmis les fiches individuelles des directives qu’ils doivent transposer. Une évaluation de ces…

Werkbezoek van het Belgische voorzitterschap aan de Voorzitter van de Europese Commissie

Eerste Minister Yves Leterme heeft samen met de Vice-eersteministers Steven Vanackere, Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet en de Staatssecretaris voor Europese Zaken Olivier Chastel deelgenomen aan een werkvergadering met de Voorzitter van de Europese Commissie, José Manuel Barroso, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Dit onderhoud handelde…

Visite de travail de la Présidence belge au Président de la Commission européenne

Le Premier ministre Yves Leterme, accompagné des vice-Premiers ministres Steven Vanackere, Laurette Onkelinx, Joëlle Milquet et du secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a participé à une réunion de travail avec le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Cet entretien…