Olivier Chastel vertegenwoordigt België op de Raad Algemene Zaken

Op maandag 26 juli vertegenwoordigde Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel België op de Raad Algemene zaken, terwijl Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie vertegenwoordigde. Voor de Raad van start ging, nam de Staatssecretaris samen met Minister Steven Vanackere deel aan een werkvergadering om de Raad…

Olivier Chastel a représenté la Belgique au Conseil Affaires générales

Ce lundi 26 juillet, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Belgique au Conseil Affaires générales tandis que le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere représentait la Présidence du Conseil de l’Union européenne. Au préalable, le Secrétaire d’Etat a participé, avec le Ministre Steven Vanackere, à une réunion de travail pour…

Ontmoeting van Staatssecretaris Olivier Chastel met de EU-ambassadeurs

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft samen met de Ambassadeurs van de 26 andere lidstaten en van de kandidaat-lidstaten de balans opgemaakt van de prioriteiten en de vorderingen van de werkzaamheden van het Belgisch Voorzitterschap. De maand juli werd grotendeels besteed aan de voorstelling van het programma in het Europees Parlement in Straatsburg, aan…

Rencontre du Secrétaire d’Etat Olivier Chastel avec les Ambassadeurs de l’UE

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a fait le point avec les Ambassadeurs des 26 autres Etats-membres et des pays candidats sur les priorités et sur la progression des travaux de la Présidence belge. Le mois de juillet a été essentiellement consacré à la présentation du programme devant le Parlement européen à Strasbourg,…

Het Belgisch Voorzitterschap zal de toetredingsonderhandelingen met Kroatië pragmatisch en vastberaden benaderen

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel ontmoette op 22 juli 2010 zijn Kroatische collega Andrej Plenkovic. Tijdens deze ontmoeting overliep Olivier Chastel de prioriteiten van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de EU. Hierover zei de Staatssecretaris: « het Belgisch Voorzitterschap zal een resultaatgerichte benadering hebben en een evenwicht proberen te vinden tussen realisme…

La Présidence belge fera preuve de pragmatisme et de détermination dans le cadre des négociations d’adhésion avec la Croatie

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a rencontré son homologue croate Mr Andrej Plenkovic ce 22 juillet 2010. Lors de cette rencontre, Olivier Chastel a présenté les priorités de la Présidence belge du Conseil de l’UE. A ce sujet, « la Présidence belge aura une approche « orientée résultats » et veillera à…