Eerste informele ontmoeting van de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in het kader van het Belgisch Voorzitterschap

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft vandaag 8 juli de Ministers en Staatssecretarissen voor Europese zaken in Brussel verwelkomd. « Ik wou twee thema’s bespreken met mijn Europese collega’s : allereerst de prioriteiten van ons Voorzitterschap en vooral enkele prioritaire dossiers waarin we concrete resultaten willen boeken, en daarna ook de relaties tussen de…

Première rencontre informelle des Ministres et Secrétaires d’Etat aux Affaires européennes dans le cadre de la Présidence belge

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a réuni les Ministres et Secrétaires d’Etat en charge des Affaires européennes ce 8 juillet à Bruxelles. « J’ai souhaité aborder deux thèmes avec mes homologues européens : dans un premier temps, les priorités de notre Présidence et en particulier certains dossiers prioritaires pour lesquels nous espérons…

Ontmoeting met de Voorzitter van het Europees Parlement en ondertekening van de eerste wetgevingshandelingen onder Belgisch voorzitterschap

Vandaag, 7 juli, zijn de Eerste Minister Yves Leterme, de Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en ikzelf naar het Europees Parlement in Straatsburg gereisd voor de voorstelling van het programma van het Belgisch voorzitterschap aan de Europese afgevaardigden. Buiten het kader van de plenaire vergadering, heb ik met de Voorzitter van het Europees Parlement…

Rencontre avec le Président du Parlement européen et signatures des premiers actes législatifs sous Présidence belge – Strasbourg

Ce 7 juillet, le Premier Ministre Yves Leterme, le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et moi-même nous sommes rendus au Parlement européen à Strasbourg pour la présentation du programme belge de la Présidence aux Députés européens. En marge de la séance plénière, j’ai eu un entretien bilatéral avec le Président du Parlement européen, Mr…