Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel stelt de prioriteiten van het programma van het Belgisch Voorzitterschap voor aan de COSAC

Op 5 juli stelde Staatssecretaris Olivier Chastel het programma van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese unie voor aan de Conferentie van Commissies voor de Communautaire aangelegenheden. De COSAC is een samenwerkingsorgaan dat de nationale parlementscommissies bevoegd voor Europese zaken en vertegenwoordigers van het Europees Parlement samenbrengt. Deze vergaderingen worden meestal gehouden…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel présente les priorités du programme de la Présidence belge devant la COSAC

Ce 5 juillet, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a présenté le programme de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne devant la Conférence des organes spécialisés en affaires communautaires. La COSAC est un organe de coopération réunissant les commissions des parlements nationaux spécialisées dans les affaires européennes et des représentants du Parlement européen. Ces…