Olivier Chastel stelt de uitdagingen van het Belgisch Voorzitterschap van de EU voor aan de Raad van Bestuur van de Union wallonne des entreprises : « Europa moet terug gereactiveerd worden »

Op donderdag 20 mei stelde Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel de uitdagingen van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie voor aan de leden van de Raad van Bestuur van de Union wallonne des entreprises. Olivier Chastel gaf eerst een algemeen overzicht van de organisatie en de logistiek. « We hebben…

Olivier Chastel présente les enjeux de la Présidence belge de l’UE au Conseil d’administration de l’Union wallonne des entreprises : « Il faut remettre l’Europe en action »

Ce jeudi 20 mai, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a présenté aux membres du Conseil d’administration de l’Union wallonne des entreprises les enjeux de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Olivier Chastel a d’abord fait le point sur l’organisation et la logistique. « Nous avons réalisé une préparation proactive et…