Olivier Chastel : « Zelfs in lopende zaken blijven we richtlijnen omzetten. De score van mei 2010 is de beste ooit »

Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft, in samenwerking met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, zijn collega’s meegedeeld dat het omzettingswerk, ondanks een regering in lopende zaken, in een aantal gevallen, zoals voor een meer technische richtlijn of in geval van hoogdringendheid, moet worden voortgezet. Hij herinnerde eraan dat het Hof van Justitie geen…

Olivier Chastel : « Même en affaires courantes, la transposition des directives se poursuit. Le score de mai 2010 est meilleur que jamais »

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel en collaboration avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere a indiqué à ses collègues que, malgré un gouvernement en affaires courantes, le travail de transposition devait continuer dans un certain nombre de cas, comme par exemple quand la situation est urgente ou que la directive est…

Olivier Chastel geeft meer uitleg over het verloop van de ontmoetingen met de Europese Commissie en het Europees Parlement ter voorbereiding van het Belgisch EU-voorzitterschap

Gezamenlijke sessie van de federale regering en de Gewest- en Gemeenschapsregeringen Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel heeft op de Ministerraad een overzicht gegeven van het verloop van de volgende ontmoetingen tussen de Belgische regering en de Europese instellingen. De traditionele ontmoeting tussen de Europese Commissie en het intredend Voorzitterschap is gepland voor vrijdag 2…

Olivier Chastel précise le déroulement des rencontres avec la Commission européenne et le Parlement européen en vue de la Présidence belge de l’UE

Session commune entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des Régions et Communautés Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a fait le point en Conseil des Ministres sur le déroulement des prochaines rencontres entre le gouvernement belge et les institutions européennes. La rencontre traditionnelle entre la Commission européenne et la Présidence entrante est…