Olivier Chastel ontmoet de leden van de Commissie AFCO van het Europees Parlement

Op dinsdag 11 mei ontving Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel, samen met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, de Europese parlementsleden die deel uitmaken van de parlementaire commissie constitutionele aangelegenheden (AFCO). De commissie AFCO is bevoegd voor kwesties met betrekking tot de institutionele aspecten, de uitvoering van het Verdrag van Lissabon, de gevolgen betreffende…

Olivier Chastel rencontre les membres de la Commission AFCO du Parlement européen

Ce mardi 11 mai, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a reçu, avec le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere, les Députés européens membres de la commission parlementaire affaires constitutionnelles (AFCO). La commission AFCO est compétente pour les questions relatives aux aspects institutionnels, la mise en œuvre du Traité de Lisbonne, les conséquences…

Voorbereiding van het Belgisch EU-Voorzitterschap : Olivier Chastel luistert naar zijn Europese collega’s

Op maandag 10 mei 2010 nam Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel deel aan een ontmoeting met de ministers en staatssecretarissen die belast zijn met Europese zaken. Tijdens deze ontmoeting werd een aantal thema’s besproken: de Europese Dienst voor Extern Optreden, het burgerinitiatief en de financiële crisis. Ook de Belgische politieke situatie werd tijdens de…

Préparation de la Présidence belge de l’UE : Olivier Chastel à l’écoute de ses homologues européens

Ce lundi 10 mai 2010, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a pris part à une rencontre avec les ministres et secrétaires d’Etat en charge des affaires européennes. Lors de cette rencontre, un certain nombre de thèmes ont été abordés : le Service européen d’action extérieure, l’initiative citoyenne et la crise financière. Au…