Gecombineerde zitting van de Raad Buitenlandse zaken – Algemene zaken : Olivier Chastel wijst nogmaals op de urgentie van een efficiënte Europese Dienst voor Extern Optreden

De Raad heeft de gesprekken over de Europese dienst voor extern optreden voortgezet. De Staatssecretaris voor Europese zaken heeft zijn volle steun betuigd aan de inspanningen van Catherine Ashton om een slagkrachtige Europese dienst voor extern optreden op te richten. « De oprichting en ontplooiing van de EDEO dringen zich inderdaad op. Het zou nuttig…

Session conjointe Conseil Affaires étrangères – Affaires générales : Olivier Chastel rappelle l’urgence d’un Service européen d’action extérieure efficace

Le Conseil a poursuivi les discussions sur le Service européen d’action extérieure. Le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes a réitéré son plein soutien à Mme Ashton dans les efforts déployés pour mettre en place un service européen d’action extérieure performant. « En effet, la création et le déploiement du SEAE s’imposent de manière urgente, il…

Haïti, Chili, Afghanistan en het Midden-Oosten op het programma voor Olivier Chastel op de Raad Buitenlandse zaken

Op 22 maart vertegenwoordigde Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel België op de Raad Buitenlandse zaken, ter vervanging van Minister Vanackere, die op prinselijke missie is in India. De Staatssecretaris sprak over de situatie in Haïti, de aardbeving in Chili, de situatie in Afghanistan en het Vredesproces in het Midden-Oosten. Voor wat betreft de situatie…

Haïti, Chili, Afghanistan et Moyen-Orient au programme d’Olivier Chastel au Conseil Affaires étrangères

Ce 22 mars, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a représenté la Belgique au Conseil Affaires étrangères en remplacement du Ministre Vanackere en mission princière en Inde. Celui-ci est intervenu sur la situation en Haïti, le tremblement de terre au Chili, la situation en Afghanistan et le Processus de Paix au Moyen-Orient. Concernant…

Eerste ontmoeting met de Gewest- en Gemeenschapsregeringen over het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie: Olivier Chastel maakt de werkmethode voor het Belgische programma bekend

Op vrijdag 19 maart vond de eerste ontmoeting plaats tussen de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen. Deze bijeenkomst was volledig gewijd aan het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Staatssecretaris Olivier Chastel meldde dat er op federaal niveau een budget van 74 miljoen euro werd voorzien, en nog eens 16…

Première rencontre avec les gouvernements régionaux et communautaires sur la Présidence belge de l’Union européenne : Olivier Chastel annonce la méthode de travail pour le programme belge

Ce vendredi 19 mars a eu lieu la première rencontre du Gouvernement fédéral avec les gouvernements régionaux et communautaires, consacrée à la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne. Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a rappelé qu’un budget de 74 millions d’euros est prévu au niveau fédéral, 16 millions d’euros ont été budgétés pour les…