Rencontre bilatérale entre le Secrétaire d’Etat allemand aux Affaires européennes Werner Hoyer et Olivier Chastel

Ce mardi 16 mars, le Secrétaire d’Etat Werner Hoyer a été reçu par son homologue belge Olivier Chastel. Il s’agissait pour le Secrétaire d’Etat allemand de sa première rencontre officielle depuis son entrée en fonction en octobre 2009. Le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a remercié son homologue allemand pour cette intéressante entrevue. « L’avis de…

Voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap in het Europees Parlement in Straatsburg

Op 9 en 10 maart ging Olivier Chastel naar Straatsburg om er de plenaire zitting van het Europees Parlement bij te wonen en verdere contacten te leggen ter voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU-raad. De Staatssecretaris ontmoette er de Belgische Europarlementsleden van de fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D).…

Préparation de la Présidence belge au Parlement européen à Strasbourg

Ces 9 et 10 mars, Olivier Chastel s’est rendu à Strasbourg pour assister à la session plénière du Parlement européen et également poursuivre les contacts en vue de la préparation de la Présidence belge du Conseil de l’UE. Le Secrétaire d’Etat a rencontré les eurodéputés belges du groupe de l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates…

Olivier Chastel op de Internationale Conferentie over de toegang tot burgerlijke kernprogramma’s

Op maandag 8 maart nam Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel in Parijs deel aan de « Internationale Conferentie over de toegang tot burgerlijke kernprogramma’s », ter vervanging van Eerste Minister Yves Leterme. De opzet van deze conferentie, op initiatief van de Franse president Nicolas Sarkozy en met de steun van de OESO (Organisatie voor…

Olivier Chastel à la Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil

Ce lundi 8 mars, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a participé à Paris à la « Conférence internationale sur l’accès au nucléaire civil », en remplacement du Premier Ministre Yves Leterme. L’objectif de cette conférence organisée sur initiative du Président français Nicolas Sarkozy et avec le concours de l’OCDE (Organisation de Coopération…

Olivier Chastel op het seminarie « Think Global Act European »

Op 4 maart 2010 nam Staatssecretaris Olivier Chastel deel aan het seminarie « Think Global Act European », samen met zijn Spaanse collega Diego Lopez Garrido en de Permanent Vertegenwoordiger van Hongarije, Gabor Ivan. Veertien denktanks hebben hun aanbevelingen overgemaakt aan de vertegenwoordigers van het Trio Spanje België Hongarije. Hierbij ging het vooral om de…