Olivier Chastel in het BENELUX-parlement

In het kader van de voorbereiding van het Belgisch Voorzitterschap van de EU-Raad heeft Olivier Chastel het BENELUX-parlement toegesproken. Het BENELUX-parlement werd in 1955 opgericht en verenigt vertegenwoordigers van de verschillende Kamers van elk land. Zo kunnen België, Nederland en Luxemburg beter samenwerken aan belangrijke onderwerpen, zoals Europa. Het is dus belangrijk de leden van…

Ministerraad : vooruitgang inzake omzetting richtlijnen in Belgisch recht

In overleg met Minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere, heeft Staatssecretaris Olivier Chastel zijn collega’s in de regering een overzicht gegeven van de voortgang inzake de omzetting en de uitvoering van Europees recht in Belgisch recht. De individuele fiches van elke minister werden geëvalueerd. Sinds de laatste Ministerraad van 22 januari, werden 3 richtlijnen omgezet…