Olivier Chastel neemt kennis van het addendum bij het rapport van het Monitoringcomité

Het Monitoringcomité heeft het addendum bij haar rapport van 22 juli aan Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd. Het document heeft als doel een evaluatie te maken van de noodzakelijke structurele begrotingsinspanning voor 2015 op basis van het eerdere rapport uit juli 2014 en de nieuwe economische parameters van het Federaal Planbureau. De Minister heeft…

Olivier Chastel a reçu l’addendum au rapport du Comité de Monitoring

Le Comité de Monitoring a transmis au Ministre du Budget Olivier Chastel son addendum au rapport du 22 juillet. Le document vise à donner une évaluation de l’effort budgétaire structurel nécessaire à consentir pour 2015 sur la base du rapport précédent de juillet et des nouveaux paramètres économiques transmis par le Bureau Fédéral du Plan.…