Olivier Chastel op de Europese Raad met Eerste Minister Herman Van Rompuy en van de Minister van Buitenlandse Zaken Yves Leterme om de klimaatkwestie, het verdrag van Lissabon en de nominaties te bespreken

Na de persconferentie waarop het gezamenlijke logo van de drie toekomstige Voorzitterschappen werd voorgesteld (Spanje – België – Hongarije), vergezelde de Staatssecretaris voor Europese zaken, Olivier Chastel, Eerste Minister Herman Van Rompuy en de Minister van Buitenlandse zaken naar de Europese Raad, die doorging op 29 en 30 oktober 2009. Op deze Europese Raad, onder…

Olivier Chastel au Conseil européen aux côtés du Premier Ministre Herman Van Rompuy pour discuter climat, Traité de Lisbonne et nominations

A l’issue de la Conférence de presse sur la présentation du logo conjoint aux trois présidences à venir Espagne – Belgique – Hongrie, le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Olivier Chastel a accompagné le Premier Ministre Herman Van Rompuy et le Ministre des Affaires étrangères au Conseil européen ces 29 et 30 octobre 2009. Ce…

Olivier Chastel vertegenwoordigde België op de Raad Algemene zaken in Luxemburg

Op maandag 26 oktober, heeft Staatssecretaris voor Europese zaken Olivier Chastel België vertegenwoordigd op de Raad Algemene zaken in Luxemburg. De debatten gingen voornamelijk over de voorbereiding van de conclusies van de Europese raad van 29 en 30 oktober 2009. De thema’s die tijdens de vergadering behandeld werden en die door Olivier Chastel verdedigd werden,…