« We nemen onze verantwoordelijkheid en houden toezicht op het uitgaventempo »

In het licht van de nieuwe ramingen van het Planbureau met betrekking tot de groei in 2014 (daling met 0,3%) heeft Minister van Begroting Olivier Chastel op 10 september een omzendbrief betreffende het versterkt mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid voor het jaar 2014 bekendgemaakt. Deze beslissing vult de omzendbrief aan betreffende de realisatie van de doelstellingen inzake…

« Nous prenons nos responsabilités et contrôlons le rythme des dépenses »

A la lumière des nouvelles estimations du Bureau du Plan en matière de croissance pour 2014 (diminution de 0,3%), le Ministre du Budget Olivier Chastel a publié ce 10 septembre une circulaire relative au mécanisme renforcé de prudence budgétaire pour l’année 2014. Cette décision vient compléter la circulaire adoptée le 17 janvier concernant la réalisation…