Omzetting van de Europese richtlijnen: Olivier CHASTEL wil dat de Europese norm gerespecteerd wordt

Op vrijdag 29 mei heeft de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier CHASTEL een nota voorgesteld aan de Ministerraad over de situatie inzake de omzetting van de Europese richtlijnen. In totaal moeten nog 40 richtlijnen omgezet worden voor het volgende scorebord. De federale overheid is exclusief of deels bevoegd voor 31 richtlijnen. Het maximale toegelaten deficit…