Olivier CHASTEL in Boedapest om het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 voor te bereiden

Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010, was op donderdag 15 januari 2009 in Boedapest voor een ontmoeting met zijn Spaanse en Hongaarse collega’s van het Trio-voorzitterschap, HH. Diego LOPEZ GARRIDO en Gabor IVAN. Tijdens deze derde ontmoeting, na Brussel in mei 2008 en Madrid in…

De « Follow-upgroep » bereidt de bijeenkomst van het Trio-Voorzitterschap in Boedapest voor

Op 13 januari is de “Follow-upgroep”, die belast is met de leiding van de voorbereiding op het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie in 2010, bijeengekomen. Deze groep werd in juli 2008 opgericht en staat onder voorzitterschap van de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier CHASTEL. Tijdens deze vergadering werd een stand van zaken gegeven van…