Olivier CHASTEL brengt verslag uit over de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap in 2010

Staatssecretaris Olivier CHASTEL heeft aan de Ministerraad een eerste rapport voorgesteld over de voorbereiding van het toekomstige Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie. De termijnen, de methode en de principes, zoals vastgelegd in de road map die door de Ministerraad op 4 juli werd goedgekeurd, kwamen aan bod. De Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met…

Olivier CHASTEL op de Debriefing/Briefing van het Franse en Tsjechische Voorzitterschap van de Europese Unie

Op vrijdag 12 december heeft de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier CHASTEL, deelgenomen aan de debriefing/briefing van het Franse en Tsjechische voorzitterschap van de Europese Unie die in het Egmontpaleis georganiseerd werd door de Europese Beweging. In aanwezigheid van Pat COX, Voorzitter van de Europese Beweging, Michel BARNIER, de Franse minister van Landbouw en Visserij…

Olivier CHASTEL au Débriefing/Briefing des Présidences française et tchèque de l’Union Européenne

Ce vendredi 12 décembre, le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères Olivier CHASTEL a participé au débriefing/briefing sur les présidences française et tchèque de l’Union européenne, organisé par le Mouvement européen au palais d’Egmont. En présence de Pat COX, Président du Mouvement européen, de Michel BARNIER Ministre français de l’Agriculture et de la Pêche et d’Alexander…