Modernisering van de boekhouding bij de verschillende overheden

Vraagnummer 59 of WATERSCHOOT Kristof Modernisering van de boekhouding bij de verschillende overheden. Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Budget en Beheerscontrole heeft verleend aan de aanbevelingen die het had geformuleerd naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 naar de voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22 mei 2003.…

Modernisation de la comptabilité des différents départements

Question n°59 de M. WATERSCHOOT Kristof Modernisering van de boekhouding bij de verschillende overheden. Het Rekenhof is nagegaan welk gevolg de FOD Budget en Beheerscontrole heeft verleend aan de aanbevelingen die het had geformuleerd naar aanleiding van zijn onderzoek in 2010 naar de voorbereiding van 67 entiteiten op de toepassing van de comptabiliteitswet van 22…

Formation du gouvernement fédéral: Vote unanime au Conseil du MR

Chers amis, Le MR prend ses responsabilités. Conformément à nos engagements, le Conseil du MR vient de décider d’engager les négociations pour la formation d’un gouvernement fédéral qui se mobilise sur les enjeux économiques et sociaux en dialogue avec les partenaires sociaux et exécute loyalement la sixième réforme de l’Etat. Cette étape vient confirmer la victoire…

Belgische federale overheid ontvangt eerste elektronische factuur

De federale overheid heeft op 8 juli 2014, op initiatief van Minister Olivier Chastel en Staatssecretaris Hendrik Bogaert, haar eerste ‘zuiver elektronische factuur’ succesvol ontvangen. Het betreft dus geen eenvoudige PDF-factuur, maar wel een factuur waarvan de factuurgegevens volgens een UBL-standaard (Universal Business Language) aan de overheid worden overgemaakt. Hierdoor wordt de verwerkingstermijn substantieel ingekort…

L’Etat fédéral reçoit sa première facture électronique

A l’initiative du Ministre Olivier Chastel et du Secrétaire d’Etat Hendrik Bogaert, les autorités fédérales ont reçu cette semaine leur première facture électronique. Cela ne concerne pas une simple facture pdf mais bien une facture dont les données ont été délivrées à l’Etat via le standard UBL (Universal Business Language). Cela permet une diminution très…