Omzetting van de Europese richtlijnen: Olivier CHASTEL vraagt een nieuwe inspanning van zijn collega‘s

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Olivier CHASTEL, heeft aan de Ministerraad van 7 november, in naam van de Minister van Buitenlandse Zaken, een nota voorgelegd met betrekking tot de voortgang van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Het betrof de laatste nota die werd voorgelegd aan de Ministerraad voor de einddatum van…

Transposition des directives européennes : Olivier CHASTEL demande un nouvel effort à ses collègues

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier CHASTEL, a présenté au Conseil des Ministres du 7 novembre, au nom du Ministre des Affaires étrangères, une note concernant l’état d’avancement de la transposition par la Belgique des directives européennes dans le droit belge. Il s’agissait de la dernière note soumise au Conseil des Ministres avant la…

Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten: Olivier CHASTEL voor een versterking van de dialoog EU-VS

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier CHASTEL feliciteert M. Barack OBAMA met zijn schitterende verkiezing tot President van de Verenigde Staten van Amerika. Hij verwelkomt ook de grote opkomst en van het Amerikaanse volk en zijn opmerkelijke deelname aan deze democratische oefening voor. Olivier CHASTEL is verheugd over de hoop die deze verkiezing wekt in Europa…