Olivier CHASTEL in Madrid om het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 voor te bereiden

Olivier CHASTEL, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 heeft op woensdag 24 september zijn Spaanse en Hongaarse Collega’s van het ‘Trio-vooriztterschap’, Diego LOPEZ GARRIDO en Gabor IVAN, ontmoet in Madrid. Een eerste bijeenkomst vond in mei plaats in Brussel. Tijdens deze tweede bijeenkomst werd er vooruitgang geboekt…

Olivier CHASTEL à Madrid pour préparer la présidence belge de l’UE en 2010

Olivier CHASTEL, Secrétaire d’État aux Affaires étrangères chargé de la préparation de la Présidence belge de l’UE en 2010, s’est rendu ce mercredi 24 septembre à Madrid pour y rencontrer ses collègues espagnol et hongrois du « Trio Présidence » MM. Diego LOPEZ GARRIDO et Gabor IVAN. Cette deuxième rencontre, après Bruxelles en mai dernier,…

Staatssecretaris Olivier CHASTEL in Parijs op het eerste gemeenschappelijke forum van de Europese Unie en Centraal Azië

Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, leidde de Belgische delegatie op het gemeenschappelijk forum van de Europese Unie en de landen van Centraal Azië dat op 18 september te Parijs plaats vond en dat gewijd was aan veiligheidskwesties. Hij verving er de Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT. De Europese Unie en haar lidstaten…

Le Secrétaire d’Etat Olivier CHASTEL à Paris pour le premier forum commun Union européenne – Asie centrale

Olivier CHASTEL, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, a conduit la délégation belge au forum commun de l’Union européenne et des pays d’Asie centrale sur les enjeux de sécurité qui s’est tenu à Paris ce 18 septembre. Il y remplaçait le Ministre des Affaires étrangères Karel DE GUCHT. L’Union européenne et ses Etats membres s’y sont…