Ierse Referendum: reactie van Olivier Chastel

Staatsecretaris voor Buitenlandse zaken Olivier Chastel, belast met de voorbereiding van het Belgisch EU Voorzitterschap, betreurt het resultaat van het Ierse referendum maar respecteert de volkswil zoals die werd uitgedrukt gedurende een intens debat over de toekomst van Europa. Chastel: “Wij moeten vermijden om Ierland met de vinger te wijzen, uit vorige ervaringen is gebleken…

Référendum en Irlande : réaction d’Olivier Chastel

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la préparation de la Présidence européenne de la Belgique, Olivier Chastel, regrette le résultat du référendum irlandais et respecte la volonté populaire telle qu’elle s’est exprimée au terme d’un débat intense sur l’avenir de l’Europe. Pour le Secrétaire d’Etat belge, il faut éviter de jeter l’opprobre sur…

Staatssecretaris Chastel spreekt de Conferentie van Parijs over Afghanistan toe

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft in Parijs België vertegenwoordigd op de internationale donorconferentie voor Afghanistan. Die wordt gezamenlijk voorgezeten door president Sarkozy, president Karzaï en VN secretaris-generaal Ban Ki Moon. Olivier Chastel verving in Parijs minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht, die zelf op missie is in Azië. In zijn toespraak benadrukte…

Le Secrétaire d’Etat, Olivier Chastel, s’adresse à la Conférence de Paris sur l’Afghanistan

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a représenté la Belgique à la conférence internationale de soutien à l’Afghanistan, co-présidée par le président Sarkozy, le président Karzaï et le Secrétaire général Ban Ki Moon. Olivier Chastel remplaçait à Paris le Ministre des Affaires Etrangères Karel De Gucht, lui-même en mission en Asie. Dans son…

Olivier Chastel feliciteert Estland met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon

Tijdens een bilateraal onderhoud in Talinn heeft staatssecretaris Olivier Chastel de Estse minister van Buitenlandse Zaken Urmas Paet gefeliciteerd met de ratificatie van het Verdrag van Lissabon. Voor Olivier Chastel heeft Estland eens te meer zijn inzet voor Europa getoond door deze ratificatie. Het was een voorbeeld voor Europa, niet alleen door de manier waarop…

En Estonie avec S.M. le Roi, Olivier Chastel, a félicité ce pays à l’occasion de la ratification parlementaire du Traité de Lisbonne

Lors d’un entretien bilatéral à Tallinn, le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a félicité le Ministre estonien des Affaires étrangères, Urmas Paet, à l’occasion de la ratification par le Parlement du Traité de Lisbonne. Pour Olivier Chastel, l’Estonie a une fois de plus montré son engagement et sa maturité européenne avec cette ratification…

De Belgische staatssecretaris Olivier Chastel sprak met zijn Estse collega Urmas Paet

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel heeft op woensdag 11 juni zijn Estse tegenhanger Urmas Paet ontmoet. Zij hebben van gedachten gewisseld over het Verdrag van Lissabon en het Ierse referendum, het toekomstige Franse EU-voorzitterschap en het veiligstellen van de energiebevoorrading en de elektriciteitsinterconnectie. Toen ze het hadden over de oostelijke en noordelijke dimensies van…