RAZEB in Luxemburg : Stabilisatie- en partnerschapsakkoord met Servië, situatie in het Midden-Oosten en houding in het dossier Tibet

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft dinsdag het Stabilisatie- en partnerschapsakkoord (SPA) met Servië getekend in de marge van de Raad Algemene Zaken en Buitenlandse Betrekkingen (RAZEB) van de EU in Luxemburg. Voor Oliver Chastel biedt deze handtekening, eenmaal aangevuld met een volledige medewerking met het Joegoslaviëtribunaal, Belgrado een tastbaar Europees perspectief en een…

Au CAGRE à Luxembourg, le Secrétaire d’Etat Olivier Chastel a signé l’ASA avec la Serbie, s’est inquiété de la situation au Moyen-Orient et a rappelé sa position sur le Tibet

Le Secrétaire d’Etat belge aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a signé mardi à Luxembourg l’Accord d’Association et de Stabilisation (ASA) avec la Serbie en marge du Conseil Affaires Générales et Relations Extérieures de l’Union européenne. Pour Olivier Chastel, cette signature offrira, une fois complétée par une coopération complète de Belgrade avec le Tribunal pénal international…

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, op bilateraal bezoek in Luxemburg

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, heeft op uitnodiging van zijn Luxemburgse tegenhanger, afgevaardigd minister Nicolas Schmit, een bezoek gebracht aan Luxemburg. Tijdens hun onderhoud en werklunch hadden ze het onder andere over de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het toekomstige Franse voorzitterschap van de Unie, de Balkan en de klimaat- en immigratiethema’s. Tijdens…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, en visite bilatérale à Luxembourg

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a effectué une visite à Luxembourg à la suite de l’invitation de son homologue luxembourgeois le Ministre Délégué, Nicolas Schmit. Durant leur entretien et leur déjeuner de travail, ils ont abordé, entre autres, la Mise en œuvre du Traité de Lisbonne, la future Présidence française de l’Union,…

Olivier Chastel op de 10e verjaardag van de Europe Direct-afdeling Henegouwen

Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, was op donderdag 24 april aanwezig op de 10e verjaardag van de Europe Direct-afdeling van de provincie Henegouwen. “België telt 11 Europe Direct-kantoren. De kantoren, zoals dit in Henegouwen, zijn een doorgeefluik voor informatie van de Europese Commissie. Ze werden opgericht in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken…

Olivier Chastel heeft Valéry Giscard d’Estaing ontmoet

Olivier Chastel, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, heeft op donderdag 24 april de Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing ontmoet ter gelegenheid van een conferentie die georganiseerd werd door Hervé Hasquin, Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. De Franse oud-president gaf een redevoering met als thema: ‘Zullen wij ooit…

Olivier Chastel a rencontré Valéry Giscard d’Estaing

Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, a rencontré ce jeudi 24 avril l’ancien Président français, Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion d’une conférence organisée par Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. L’ancien Président français a livré un discours sur le thème: ”Serons-nous un jour des…