Staatssecretaris Olivier Chastel roept op tot een tijdige omzetting van Europese richtlijnen met het oog op het Belgische voorzitterschap in 2010

Voor Olivier Chastel, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Unie, is de Europese « omzetting » (cfr. infra) des te belangrijker « nu wij ons voorbereiden om Europa te leiden. Het is dan ook essentieel dat we de verplichtingen die deze instelling ons oplegt, respecteren. » Nadat…

Le Secrétaire d’Etat, Olivier Chastel, appelle à une transposition à temps des directives européennes en vue de la Présidence belge de 2010

Pour Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la préparation de la Présidence belge de l’Union, la « transposition » européenne (voir ci-dessous) est une problématique d’autant plus importante qu’il « est aujourd’hui essentiel, au moment où nous nous préparons à inspirer l’Europe, de nous conformer aux devoirs qui nous ont été distribués…