Staatssecretaris Chastel brengt een werkbezoek aan zijn Nederlandse collega Staatssecretaris Drs. F.C.G.M. Timmermans

Staatssecretaris voor Buitenlandse zaken Chastel bracht woensdag een werkbezoek aan zijn Nederlandse collega Staatssecretaris Drs. F.C.G.M. Timmermans in Den Haag. Gedurende deze eerste bilaterale bezoek onderstreepte Olivier Chastel de uitstekende betrekkingen tussen beide landen. De twee staatssecretarissen bespraken de ondertekening van het nieuwe Beneluxverdrag en een aantal topdossiers van het Franse voorzitterschap : klimaat, immigratiebeleid,…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, rend visite à son homologue néerlandais Drs. F.C.G.M. Timmermans.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a rendu visite le mercredi 16 avril à son homologue néerlandais Drs. F.C.G.M. Timmermans à La Haye. Au cours de cette première rencontre bilatérale, Olivier Chastel a souligné la qualité des relations entre les deux pays. Durant cette visite de travail, les deux Secrétaires d’Etat ont échangé…

Zweedse Staatssecretaris HAKAN Jonsson op bezoek bij Olivier Chastel ontving op 14 april

Staatssecretaris voor Buitenlandse zaken Chastel ontving op 14 april zijn Zweedse ambtgenoot Hakan Jonsson op het Egmontpaleis te Brussel. De Lissabonstrategie voor groei en tewerkstelling kwam ter sprake en ook de periode “poste 2010” kwam aan bod Olivier Chastel.Tijdens de Europese Raad van 13-14 maart werder nog maar pas een nieuwe cyclus opgestart en het…

Le Secrétaire d’Etat Chastel a reçu le 14 avril son homologue suédois Hakan Jonsson.

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a reçu le 14 avril son homologue suédois, Hakan Jonsson, au Palais d’Egmont à Bruxelles. Les deux Secrétaires d’Etat ont discuté de la Stratégie de Lisbonne pour la Croissance et l’Emploi. Concernant la réflexion sur la Stratégie de Lisbonne après 2010, Olivier Chastel a expliqué qu’un nouveau…

Staatssecretaris Chastel verwelkomt de aanvaarding van het wetsontwerp betreffende het Verdrag van Lissabon en roept in het kader van het Belgisch voorzitterschap in 2010 op tot een omzetting van de Europese richtlijnen.

De Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Europees voorzitterschap, verheugt zich over de aanvaarding op 10 april van het wetsvoorstel betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon. Voor Olivier Chastel zijn de snelle en ruime aanvaarding, en “de gezamenlijke geestdrift van alle betrokken wetgevende acteurs die het mogelijk gemaakt heeft”…

Le Secrétaire d’Etat Chastel salue l’adoption du projet de loi sur le Traité de Lisbonne

Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de la préparation de la Présidence Européenne, se félicite de l’adoption le 10 avril du projet de loi portant sur l’approbation du Traité de Lisbonne. Pour le Secrétaire d’Etat, la rapidité, la qualité de cette adoption, ainsi que « l’élan commun entre tous les acteurs législatifs concernés…

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, ondervraagd in de plenaire zitting over het hacken van de nieuwe Europese paspoorten

Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, heeft deze namiddag in de plenaire zitting geantwoord op de vraag van volksvertegenwoordiger Olivier Destrebecq over ‘het hacken van de nieuwe paspoorten’ en op de mondelinge vraag van volksvertegenwoordiger Patrick Moriau over ‘de biometrische paspoorten’. In zijn antwoord verduidelijkte de staatssecretaris dadelijk dat « het niet enkel de Belgische…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, interpellé en séance plénière sur le piratage des nouveaux passeports européens.

Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, a répondu cet après-midi en séance plénière à la question du Député Olivier Destrebecq sur “Le piratage des nouveaux passeports” et à la question orale du Député Patrick Moriau sur “les passeports biométriques”. Dans sa réponse, le Secrétaire d’Etat a précisé d’emblée que « ce n’étaient pas seulement…