Regering: Chastel dichter bij De Gucht

Olivier Chastel is nog maar net benoemd en zijn titel is al veranderd. Hij is niet langer “Staatssecretaris belast met de voorbereiding van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie,” maar hij wordt “Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken.” Minister Karel De Gucht wil hem nauwer betrekken bij alle dossiers die hij volgt. De vuurdoop is voorzien…

Opération de nettoyage intégré du centre ville de Charleroi

Philippe Sonnet, Echevin de l’Environnement, de la Propreté et de l’Ecologie Urbaine a lancé la grande opération de nettoyage intégré du Centre Ville de Charleroi le 20 mars dernier. Cette opération globale consiste à nettoyer à la vapeur et à l’eau chaude le revêtement public et le mobilier urbain (bancs, jardinières, poteaux de signalisation, d’éclairage,…