De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD’s), programmatorische overheidsdiensten (POD’s) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers-)comités, commissies, enzovoort werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. In welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD’s, POD’s…

Laattijdig betaalde facturen en de verwijlinteresten in de jaren 2011 en 2012

1. Kunt u voor de jaren 2011, 2012 en 2013 (huidige stand van zaken) aangeven: a) hoeveel facturen er zijn geboekt; b) hoeveel facturen niet binnen de vooropgestelde betalingstermijn zijn betaald; c) welk bedrag dit vertegenwoordigt; d) hoeveel verwijlintresten er zijn betaald? 2. Kunt u de opsplitsing per federale overheidsdienst (FOD) en per maand maken?…

L’adaptation des postes de travail aux fonctionnaires victimes d’un handicap

En cas de maladie grave, lorsqu’il est manifeste que la personne souhaite conserver un lien social via son maintien au travail et que le milieu médical encourage même cette personne à continuer à travailler, il est souvent nécessaire de prévoir des adaptations de son lieu de travail. En tant qu’employeur, l’administration fédérale est d’ailleurs tenue…