Effect van de pensioenmaatregelen op het stelsel van arbeidsongeschiktheid (MV 10471)

De regering hervormt het pensioenstelsel met als doel mensen langer aan het werk te houden. Een aantal maatregelen heeft ongetwijfeld een weerslag op het stelsel van arbeidsongeschiktheid. 1. Kan u meedelen of op regeringsniveau over de impact van de pensioenhervorming op het stelsel van de arbeidsongeschiktheid werd overlegd? 2. Wat is de verwachte budgettaire impact…