Veralgemening van de elektronische maaltijdcheques

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is tevreden met de beslissing van de Ministerraad om de elektronische maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 te veralgemenen. Dit dossier werd samen met de Ministers van Tewerkstelling en Sociale Zaken voorgelegd. Het systeem van de elektronische maaltijdcheques naast de papiermaaltijdcheques werd in 2011 ingevoerd. Er was bovendien voorzien dat…

Généralisation des titres – repas électroniques

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel se réjouit de la décision prise par le Conseil des Ministres concernant la généralisation des titres-repas électroniques  à partir du 1er janvier 2016, un dossier présenté avec les Ministres de l’Emploi et des Affaires sociales. Pour rappel, le système des titres-repas électroniques a été introduit en 2011…

Begroting 2014 – Begrotingscontrole

Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,5%. In haar rapport dat op 18 maart aan de Regering werd overhandigd stelde het Monitoringcomité dat de Regering voor wat betreft de uitvoering van de begroting beantwoordde aan de vooropgestelde doelstellingen. Enkel een klein verschil van…