Chat over elektronische facturatie met Olivier Chastel

Op donderdagmiddag heeft Minister Olivier Chastel op de vragen van surfers via de site http://www.kafka.be geantwoord. Een aantal vragen werd rechtstreeks op de site of via Twitter met de hashtag #KafkaBE gesteld. Het thema van deze chat met Olivier Chastel betrof een belangrijk dossier inzake administratieve vereenvoudiging namelijk de elektronische facturatie. Er was een ruime waaier…

Compte-rendu du chat sur la facturation électronique avec Olivier Chastel

Ce jeudi midi, le Ministre Olivier Chastel a répondu aux questions des internautes sur le site http://www.kafka.be. Plusieurs questions ont été posées directement sur le site ou via twitter avec le mot-clé #KafkaBE. Ce chat avec Olivier Chastel avait pour thème un dossier important en matière de simplification administrative: la facturation électronique. Entre l’internaute curieux…