Chat op 5 februari met Olivier Chastel over de elektronische facturatie

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft onlangs het meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd, dat nu vernieuwd en uitgebreid is. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015. “Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve…

Chat sur la facturation électronique ce 5 février à midi avec Olivier Chastel

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a récemment lancé le point de contact http://www.kafka.be qui est désormais modernisé et élargi. Ce point de contact est une réalisation supplémentaire d’un projet contenu dans le Plan d’action fédéral de Simplification administrative 2012 -2015. « Ce point de contact doit inciter les citoyens, les associations et…

Omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid voor het jaar 2014

De omzendbrief betreffende de begrotingsbehoedzaamheid werd door Minister van Begroting Olivier Chastel aan de Ministerraad voorgelegd en goedgekeurd. In de omzendbrief worden de gekozen aanpak en de methode verduidelijkt waarmee de begrotingsdoelstelling inzake uitgaven die voorzien is in 2014 kan verwezenlijkt worden. Het gaat om bewarende maatregelen die aan de federale overheidsdiensten en aan de…

Circulaire sur la prudence budgétaire pour l’année 2014

Le Conseil des ministres a approuvé la circulaire relative à la prudence budgétaire, présentée par le ministre du Budget Olivier Chastel. La circulaire précise l’approche choisie et la méthode qui permettra de réaliser l’objectif budgétaire prévu en 2014 en  matière de dépenses. Il s’agit de mesures conservatoires qui sont imposées aux services publics fédéraux et aux…