Toegang van de KMO’s tot overheidsopdrachten

Op 12 december heeft Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel aan een informatiezitting deelgenomen die door de Union des Classes Moyennes (UCM) en de Confederatie Bouw werd georganiseerd over het thema van de toegang van de kleine en middelgrote ondernemingen tot de overheidsopdrachten. Dankzij de beschikbare hulpmiddelen kunnen ondernemingen makkelijker tot overheidsopdrachten toegang krijgen. Zo…

L’accès des PME aux marchés publics

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a participé ce 12 décembre à une séance d’information organisée par l’Union des Classes Moyennes (UCM) et la Confédération de la Construction, portant sur l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Les nouveaux outils mis à disposition des entreprises leur permettent d’accéder plus facilement aux…

Promotie van de elektronische facturatie op het Forum for the Future

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel was aanwezig op de 5de editie van het event « Forum for the Future » georganiseerd in Tour & Taxis. Op dit congres zijn  meer dan 4.000 specialisten uit de economische beroepssector vergaderd: accountants, boekhouders-fiscalisten, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, … In zijn toespraak heeft de Minister herinnert dat de administratieve vereenvoudiging ten gunste…

Promotion de la facturation électronique au Forum for the Future

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel était présent à la 5ème édition du « Forum for the Future » organisé à Tour & Taxis. Ce congrès réunit plus de 4.000 professionnels du secteur des professions économiques : experts comptables, comptables fiscalistes, conseils fiscaux, réviseurs d’entreprises,… Dans son discours, le Ministre a rappelé que la simplification administrative…