Voorstelling van de begroting 2014 in de Commissie voor Financiën en Begroting

Op 13 november heeft Minister van Begroting Olivier Chastel het begrotingsontwerp voor 2014 voorgesteld aan de volksvertegenwoordigers van de Commissie voor Financiën en Begroting. In zijn inleiding heeft Olivier Chastel de macro-economische parameters in herinnering gebracht waarop de begroting 2014 is gebaseerd, met name een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 0,1% in…

De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. – Betere regelgeving

Vraag gesteld door Mevrouw Bercy SLEGERS Vraag Uw algemene beleidsnota bevestigde de opdracht die aan de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd toevertrouwd in het kader van betere regelgeving. De DAV werkte aan een gids voor goede regelgeving, een voorstel van regelgevende agenda voor de federale regering en een voorstel van samenwerking tussen de…