De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. – Betere regelgeving

Vraag gesteld door Mevrouw Bercy Slegers Vraag Uw algemene beleidsnota bevestigde de opdracht die aan de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd toevertrouwd in het kader van betere regelgeving. De DAV werkte aan een gids voor goede regelgeving, een voorstel van regelgevende agenda voor de federale regering en een voorstel van samenwerking tussen de…

Olivier Chastel juicht de promotie van de elektronische facturatie toe

Minister van de Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel juicht de ondertekening van drie protocollen voor het promoten van de elektronische facturatie toe. Deze drie protocollen werden vanavond tijdens de algemene vergadering van Agoria ICT ondertekend. De Europese Unie wenst tegen 2020 van de elektronische facturatie de meest gebruikte facturatiewijze te maken. De Belgische Regering wil de…

Olivier Chastel se réjouit de la promotion de la facturation électronique

Le Ministre de la simplification administrative Olivier Chastel se réjouit de la signature de trois protocoles d’accord relatif à la promotion de la facture électronique. Ces trois protocoles ont été signés ce soir lors de l’assemblée générale TIC d’Agoria, la fédération de l’industrie technologique. L’Union européenne a décidé de faire de la facturation électronique le…