(fr)

Parlementaire vraag gesteld door  Mevrouw Karolien GROSEMANS Vraag Verschillende instellingen en bedrijven doen regelmatig een inspanning om het goede doel te steunen via officiële acties of schenkingen. Daarnaast worden op de werkvloer soms ook spontaan inzamelacties georganiseerd door (een deel van) het personeel. Ik zou u graag een vraag willen stellen over zulke initiatieven binnen…

Dépenses de l’Union européenne

Question parlementaire posée par Monsieur Kristof WATERSCHOOT Question Pour la dix-huitième fois consécutive, la Cour des comptes européenne rejette les dépenses de l’Union européenne en raison d’un “taux d’erreur inacceptable”. En 2011, ce taux d’erreur atteignait 3,9% et était donc supérieur aux 3,7% de 2010. Il s’agit d’erreurs d’application des règles européennes et nationales. Parmi…

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole – Ziektedagen

Schriftelijke vraag van de heer Yoeri Vastersavendts Vraag Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole? Antwoord Het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren…

Bekendmakingskosten van akten en stukken gewijzigd: elektronische neerlegging beduidend goedkoper

Sinds vorig jaar hoeft wie een vereniging wenst op te richten niet meer langs de griffie te gaan. Iedereen die een vzw wenst op te richten kan dit doen via de applicatie ‘E-griffie’. De toepassing ‘E-griffie’ is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie, de dienst Administratieve Vereenvoudiging en FEDICT. Om…

Modification des frais de publication des actes et documents: enregistrement nettement moins cher

Depuis l’an dernier celui qui souhaite créer une association ne doit plus se rendre au greffe. Quiconque souhaite constituer une asbl peut le faire par le biais de l’application « E-greffe ».  L’application « E-greffe » est née de la coopération entre le Service public fédéral Justice, l’Agence pour la simplification administrative et FEDICT. Le citoyen qui souhaite introduire…