Inspectie van Financiën. – Negatieve adviezen. – Goedkeuring door de minister

Schriftelijke vraag van De heer Kristof Waterschoot Vraag De Inspectie van Financiën is onder meer bevoegd om aanbevelingen te doen om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ingezette middelen te verhogen en de werking van de overheidsdiensten te verbeteren. Een negatief advies van de Inspectie van Financiën betekent niet dat het dossier definitief geblokkeerd wordt.…

Tewerkstelling van gehandicapten in de federale overheidsdiensten

Schriftelijke vraag van De heer Guy D’Haeseleer Vraag Reeds jaren wordt er aandacht gevraagd voor de tewerkstelling van gehandicapten, zowel in de openbare sector als in de privésector. Een aangepaste tewerkstelling is immers de beste garantie op integratie in de maatschappij van deze zeer kwetsbare groep. Er werden ook al vele initiatieven aangekondigd om het…

Rekenhof – Controlebevoegdheden – Toepassingsveld – Instellingen – Lijsten

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch  Vraag Sinds 1 januari 2012 is het Rekenhof bevoegd voor de controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht of die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te vallen.…