Overeenstemming over de 2de begrotingscontrole 2013 en de voorafbeelding van de begroting 2014

Het Kernkabinet is tot een akkoord gekomen over de 2de begrotingscontrole 2013 en de voorafbeelding van de begroting 2014. “We zijn vastbesloten om op basis van de resultaten van 2013 de procedure van buitensporige tekorten tegen België te verlaten. We doen dit door maatregelen te nemen die de doelstelling om een structurele verbetering van 1%…