Gebruik data van Google als economische indicatoren – Voorspellen van conjuctuur

Schriftelijke vraag van de heer Alexander De Croo Vraag De centrale banken van de wereld doen in toenemende mate een beroep op Google om economische trends te voorspellen, waaronder werkloosheid, de vraag naar consumptiegoederen en vastgoedbubbels. Traditionele economische indicatoren als bruto binnenlands product en vastgoedverkopen houden verband met het verleden. Economen maken dan voorspellingen op…

Le trou de 325 millions d’euros dans le budget au premier trimestre de 2012

Question parlementaire posée par Monsieur Bernard CLERFAYT Question Le journal L’Écho a révélé une analyse du service d’étude du SPF Finances selon laquelle les recettes fiscales pour le premier trimestre de 2012 sont catastrophiques par rapport au budget que vous avez préparé. Le journaliste parle d’un trou évalué à 325 millions d’euros, soit un montant…

Accord de gouvernement – Diminution des lourdeurs administratives de 30 % – Propositions de la Fédération des entreprises de Belgique

Question écrite de Mme Fabienne Winckel Question En matière de simplification administrative, l’actuel accord de gouvernement prévoit de diminuer les lourdeurs administratives de 30 % d’ici à la fin de la législature. En vue de collaborer, la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) vous aurait adressé un éventail  de mesures. Celles-ci viseraient à tendre vers une…

Principe van de begrotingsspecialiteit – Toepassing – Rekenhof – Provisionele kredieten – Parlementaire controle

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch Vraag Het principe van de begrotingsspecialiteit, zoals dat werd vastgelegd in artikel 180 van de Grondwet, stelt dat het Rekenhof erop moet toezien dat « geen artikel van de uitgaven der begroting wordt overschreden en dat geen overschrijving plaatsheeft ». Alle verrichtingen moeten dus voldoende duidelijk en nauwkeurig worden geïdentificeerd. De…

De digitalisering van de melding van weddewijzigingen

Parlementaire vraag  gesteld door De heer Karel Uyttersprot Vraag Op gezette tijdstippen worden de wedden van de FOD Financiën (ongeveer 40.000 ambtenaren) opnieuw berekend onder invloed van indexeringen, barema’s, prestatieverminderingen, graadveranderingen, wijziging belastingen, enzovoort. Naar schatting zijn dit vijf brieven per jaar per werknemer. Dit komt neer op 200.000 brieven. Dit resulteert in een hoge…

Réduction des charges administratives imposées aux entreprises

Question parlementaire posée par Monsieur Karel Uyttersprot Question Nous nous réjouissons de la réduction annoncée des charges administratives imposées à nos entreprises. Les charges administratives seraient réduites de 30% à l’horizon 2014. Une mesure importante qui plaît beaucoup à nos entreprises. 1. Comment les charges administratives seront-elles réduites? 2. Une concertation est-elle organisée avec la…

Nederland – Bedrijven – Verlagen administratiekosten – Administratieve vereenvoudiging – Terugdringen nalevingslast

Schriftelijke vraag van de heer Bart Tommelein Vraag Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte in het najaar van 2010 zijn ondernemers gezamenlijk bijna een miljard euro minder kwijt aan het naleven van regels. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aan de Tweede Kamer medegedeeld. Doordat veel verplichte procedures zijn vereenvoudigd en…

Facturatie – Elektronische facturen – Evolutie

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Taelman Vraag Sedert 2010 is de wetgeving inzake het elektronisch factureren grondig vereenvoudigd. De elektronische factuur werd gelijkgesteld met de papieren factuur, waardoor België een voortrekkersrol opnam inzake  vereenvoudiging. Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen: 1) Welk percentage van de facturen…

De vertegenwoordiging van vrouwen in topfuncties

Parlementaire vraag gesteld door mevrouw Leen Dierick Vraag In de dagdagelijkse praktijk blijken vrouwen nog steeds, ondanks vele inspanningen op verschillende niveaus, ondervertegenwoordigd in topfuncties in een aantal sectoren. Ook bij de overheid moeten vrouwen nog vaak de duimen leggen voor hun mannelijke collega’s. 1. Welke is de verdeling in percenten tussen mannen en vrouwen…